آخرین خبرها
خانه / راهنمای کیش / بانک های کیش

بانک های کیش

فکس

تلفن

شعبه های بانک ملی در جزیره کیش

ردیف

۴۴۲۲۴۸۱-۲

۴۴۲۴۶۸۱-۴

مرکزی

۱

۴۴۲۳۴۸۳

۴۴۲۳۴۸۳-۴

ونوس

۲

۴۴۴۲۸۷۰

۴۴۴۲۸۷۰

مرجان

۳

۴۴۲۰۳۸۶

۴۴۲۴۳۴۷-۸

پردیس ۲

۴

۴۴۲۳۹۵۰

۴۴۲۳۹۵۰

فرودگاه

۵

۴۴۳۰۶۸۸

۴۴۳۰۷۰۰

سفین

۶

۴۴۲۲۷۳۱

۴۴۲۴۳۸۷

پردیس ۱

۷

۴۴۲۰۴۷۷

بندرگاه

۸

فکس

تلفن

شعبه های بانک سپه در جزیره کیش

ردیف

۴۶۲۲۹۸۶

۴۴۲۲۹۸۴-۶

مرکزی

۱

۴۴۴۲۸۳۷

۴۴۲۲۹۸۳

پایگاه هوایی

۲

۴۴۲۲۴۹۲

۴۴۲۰۶۸۵-۶

پردیس ۱

۳

۴۴۴۲۲۸۲

۴۴۴۰۵۰۱-۳

مرجان

۴

۴۴۲۰۳۷۱

۴۴۲۳۱۷۹

مرکز تجاری کیش

۵

۴۴۲۴۷۳۷

۴۴۴۲۸۰۶

مروارید

۶

۴۴۲۰۳۷۱

۴۴۲۳۱۷۶

شعبه ارزی مرکز تجاری کیش

۷

فکس

تلفن

شعبه های بانک صادرات در جزیره کیش

ردیف

۴۴۲۲۰۰۲

۴۴۲۲۷۶۷

مرکزی

۱

۴۴۳۰۰۱۷

سفین

۲

۴۴۲۲۹۹۵

۴۴۲۴۱۵۳

ونوس

۳

۴۴۲۲۴۱۷

مرجان

۴

۴۴۲۴۱۹۶

۴۴۲۴۱۹۶

زیتون

۵

۴۴۲۴۱۹۷

۴۴۲۳۱۲۷

پردیس ۱

۶

۴۴۲۴۷۴۹

پردیس ۲

۷

فکس

تلفن

شعبه های بانک ملت در جزیره کیش

ردیف

۴۴۲۳۲۵

۴۴۲۱۷۱۶-۵

مرکزی

۱

۴۴۳۰۸۶۸

۴۴۳۰۸۶۸

سفین

۲

۴۴۲۲۸۶۳

۴۴۲۲۸۱۲

پردیس ۱

۳

۴۴۲۰۴۰۱

۴۴۲۰۴۰۱-۳

پردیس ۲

۴

فکس

تلفن

شعبه های بانک تجارت در جزیره کیش

ردیف

۴۴۲۲۱۲۸

۴۴۲۰۲۱۵

مرکزی

۱

۴۴۲۲۴۹۸

۴۴۲۲۳۵۴

ونوس

۲

۴۴۳۰۴۳۷

۴۴۳۰۴۳۷

سفین

۳

۴۴۲۰۵۷۴

۴۴۲۴۵۱۸

پردیس ۱

۴

فکس

تلفن

شعبه های بانک رفاه  در جزیره کیش

ردیف

۴۴۳۱۸۱۰

۴۴۲۳۲۳۳

مرکزی

۱

۴۴۳۱۸۱۰

۴۴۳۱۸۱۰-۱۹

سفین

۲

۴۴۲۲۸۸۱

۴۴۲۲۸۸۲

پانیذ

۳

فکس

تلفن

شعبه های بانک کشاورزی در جزیره کیش

ردیف

۴۴۲۴۴۵۲

۴۴۲۴۴۵۰-۲

مرکزی

۱

۴۴۲۰۳۲۸

۴۴۲۰۳۲۷-۹

پردیس ۲

۲

۴۴۳۰۸۳۷

۴۴۳۰۸۳۶-۷

سفین

۳

ونوس

۴

فکس

تلفن

شعبه های بانک  مسکن در جزیره کیش

ردیف

۴۴۲۳۳۶۰

۴۴۲۳۳۶۰-۱

مرکزی

۱

۴۴۳۰۶۲۰

۴۴۳۰۶۲۰

سفین

۲

۴۴۲۳۳۶۰

۴۴۲۳۳۶۰-۱

ونوس

۳

فکس

تلفن

شعبه  بانک توسعه صادرات ایران در جزیره کیش

ردیف

۴۴۲۰۷۹۳

۴۴۲۰۷۹۴-۹

مرکزی

۱

فکس

تلفن

شعبه بانک صنعت و معدن در جزیره کیش

ردیف

۴۴۲۲۵۵۰

۴۴۲۱۶۷۱-۴

مرکزی

۱

فکس

تلفن

شعبه  بانک تجارتی ایران و اروپا در جزیره کیش

ردیف

۴۴۲۳۷۹۰

۴۴۲۴۵۹۰

مرکزی

۱

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*