آخرین خبرها
خانه / راهنمای کیش / تلفن های ضروری

تلفن های ضروری

نام شماره تلفن و تلفن همراه
آتش نشانی ۱۲۵
اطلاعات تلفن ۱۱۸
اطلاعات پرواز ۱۹۹
فرودگاه ۴۴۴۳۲۰۰ و ۴۴۴۳۳۰۰
اطلاعات بندرگاه ۴۴۲۲۳۰۰
بندرگاه ۱الی ۴۴۲۴۹۶۰
اورژانس ۱۱۵
اورژانس دریایی ۹۳۴۷۶۹۷۱۰۰
اورژانس دریایی (فقط از تلفن یا موبایل کیش) ۱۵۱
پلیس ۱۱۰
نیروی انتظامی ۴۴۴۱۱۶۰ و  ۴ الی ۴۴۴۱۱۶۲
دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی ۱۹۷
کلانتری ۱۱ مرکزی (کمپ رحیمی) ۴۴۲۲۱۴۳ و ۴۴۲۱۱۵۲
کلانتری ۱۲ (میرمهنا) ۴۴۳۰۲۴۲
انتظامات سازمان منطقه آزاد کیش ۴۴۲۲۹۰۵
مدیریت حمل و نقل و ترافیک کیش ۴۴۳۱۹۸۰
حمل و نقل و ترافیک کیش (شکایات تاکسی ها و …) ۱۴۱  و ۴۴۳۱۱۵۵
کنترل ترافیک (راهنمایی و رانندگی) ۱الی ۴۴۴۰۲۲۰
دادگستری ۷ الی ۴۴۲۰۳۶۶
اداره اطلاعات ۱۱۳
نمایندگی وزارت امورخارجه در کیش (صدور روادید سرزمین اصلی) ۴۴۲۰۷۳۴ و فکس۴۴۲۰۲۳۴
اتفاقات آب ۴۴۲۴۳۴۳
اتفاقات برق ۴۴۲۲۶۲۶
ساعت گویا ۱۱۹
رزرواسیون هتل ها در فرودگاه (جامعه هتلداران) ۴۴۴۳۴۶۰
جامعه هتلداران ۲ الی۴۴۲۲۴۶۰
جامعه بازاریان ۳ الی۴۴۲۳۶۸۰
گمرک سازمان (در بندرگاه) ۱۲الی۴۴۲۴۰۱۱ و ۴۴۲۲۲۶۴
گمرک سازمان (درفرودگاه – پروازهای خارجی) ۴۴۴۲۸۷۸
گمرک ایران (در بندرگاه) ۴۴۲۳۳۹۸ و ۴۴۲۲۵۷۸
گمرک ایران (در فرودگاه) ۴۴۲۳۳۹۸ و۴۴۴۴۶۹۰
شرکت حمل و نقل ساحل کیش (صدور بارنامه از مبدأ کیش) ۴۴۲۴۱۱۵
کشتیرانی والفجر ۹ الی ۴۴۲۱۷۶۷ و ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۷۶
اداره ثبت اسناد و املاک کشوری (شعبه کیش) ۶ الی ۴۴۳۲۰۲۵
دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰ (روبروی هتل گلدیس) ۴۴۲۰۰۹۱ و ۴۴۲۰۲۰۹
دفتر اسناد رسمی شماره ۳۸ (میرمهنا) ۹ الی ۴۴۳۰۸۱۸
ندای قرآن ۱۴۴
امام جمعه کیش ۴۴۳۰۰۸۸
امام جمعه اهل سنت ۴۴۳۰۲۲۹
آموزش و پرورش ۷ الی ۴۴۳۰۰۲۶ و  ۳ الی ۴۴۳۰۱۴۲
مدرسه غواصی کیش KDS ۴۴۲۴۳۵۵
صدا و سیما ۱۶۲و  ۲ الی۴۴۲۲۱۵۱
رادیو کیش  ( ۸/۹۶ FM ) ۴۴۲۲۲۵۲
اداره پست ۱۹۳ و ۴۴۲۱۲۳۱
پست سریع بین المللی DHL ۸- ۴۴۴۶۲۴۷ و ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۱۰ و ۰۹۳۴۷۶۹۸۱۲۸
شرکت مخابرات ۱۳۵ و ۴۴۲۲۱۲۱
بخشداری کیش ۶ الی ۴۴۳۰۶۲۵
کیش گاز ۴۴۴۱۳۱۳
سازمان و شرکتهای تابعه
نام شماره تلفن و تلفن همراه
سازمان منطقه آزاد کیش ۲ الی۴۴۲۲۱۴۱
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش ۴۴۲۲۶۷۵
امور حقوقی سازمان ۴۴۲۳۵۵۰
ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی (واحد حقوقی سازمان) ۴۴۲۱۶۸۹
دانشگاه کیش ۴۴۲۲۲۹۹
شرکت آب کیش ۴۴۳۱۹۷۰ و ۴۴۳۲۶۴۱
شرکت آب و برق کیش ۳ الی ۴۴۲۴۸۸۰
شرکت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کیش ۴۴۲۲۷۴۰   و ۴۴۲۳۹۱۲
شرکت توسعه و مدیریت بندر و فرودگاه کیش ۳ الی ۴۴۲۳۱۵۲
شرکت خدمات گردشگری کیش ۵ الی ۴۴۲۲۴۳۴
شرکت  سرمایه گذاری و توسعه کیش ۵ الی ۴۴۲۴۴۰۳
شرکت عمران و خدمات شهری کیش ۴۴۳۱۹۸۳ و  ۷ الی ۴۴۳۱۹۷۰ و ۱۳۷
شرکت هواپیمایی کیش ۷ الی۴۴۲۳۸۵۶
مرکز توسعه و تجارت کیش ۴۴۲۱۰۴۶  و ۴۴۲۱۵۷۰
موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ۵ الی ۴۴۲۲۱۳۴
موسسه صندوق رفاه کیش ۳الی ۴۴۳۱۸۵۰
موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش ۴۴۲۳۶۹۶ و ۴۴۲۲۵۱۱
امور زنان ۴۴۲۲۳۳۵ و۴۴۲۰۳۴۱
فرهنگسرای سنایی (دفتر ثبت نام کلاس های آموزشی) ۴۴۲۴۹۱۸
درمانی، بهداشتی
نام شماره تلفن و تلفن همراه
بیمارستان ۴۴۲۲۲۱۱ و ۴۴۲۳۷۱۱ و ۴۴۲۳۸۱۱
کلینیک خانواده ۴۴۲۰۴۹۸
مرکز بهداشت ۴۴۳۰۸۲۲
۴۴۳۰۸۵۵
شکایات بهداشتی ۴۴۳۲۴۲۴
رئیس مرکز پاسخگویی به شکایات بهداشتی کیش-  دکتر رضانیا ۹۳۴۷۶۹۲۰۱۰
هلال احمر ۴۴۳۰۴۱۵ و ۴۴۳۱۹۴۰
اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کالا ۷ الی ۴۴۲۱۳۲۶
داروخانه سها ۴۴۲۴۵۳۷
داروخانه پردیس ۴۴۲۲۴۱۹
داروخانه عمید ۴۴۲۳۱۲۸
سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۲ و ۲ الی ۴۴۲۲۱۸۱ و۴۴۲۳۸۲۱
ندای بهداشت ۱۶۵
صدور کارت
نام شماره تلفن و تلفن همراه
صدور کارت بازرگانی ۴۴۲۱۳۲۸
صدور کارت کیشوند ۴۴۳۱۹۹۶ و ۴۴۳۲۵۱۸
صدور کارت سبز فرودگاه ۴۴۴۲۶۰۴ و ۴۴۴۲۰۶۹
صدور کارت سبز بندرگاه ۹ الی۴۴۲۴۴۳۸